Horácké bajky
 

Okresní myslivecký spolek má nové vedení. Zvoleno bylo po dvou letech, i když má myslivecká rada mandát pětiletý. Jedním z důvodů byly mezigenerační rozdíly a neschopnost starších myslivců komunikovat moderními technologiemi. Nová rada teď mimo jiné chystá opravu střeleckých věží na Bažantnici.Naopak už je jisté, že bude zrušena nora používaná k...